REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSACH REALIZOWANYCH NA FACEBOOKU

1. W konkursach mogą brać udział tylko osoby dorosłe.
2. Fundatorem nagród jest Centrum Rehabilitacji L`ascada.
3. Konkursy nie mają charakteru losowego – to gry na kreatywność, która oceniana jest przez pracowników Rehabilitacji.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wytycznych opublikowanych w poście konkursowym.
5. Jeżeli konkurs wymaga udostępnienia materiałów na swojej tablicy Facebooka muszą przyjąć formę „publiczną” tzn. udostępnienie na tablicy musi być widoczne dla wszystkich, a nie np. „tylko dla znajomych”. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować spełnienie warunku udostępnienia. W przypadku innych form udostępnienia zgłoszenie konkursowe zostaje odrzucone.
6. Organizator w poście konkursowym wskazuje nagrody jednak zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w szczególności co do liczby przyznanych nagród. W przypadku dużego zainteresowania konkursem nagrody mogą zostać zwiększone, a w przypadku mniejszego zainteresowania – zmniejszone. Nie mniej jednak, organizator nie może zmniejszyć liczby nagród o więcej niż połowę.
7. Nagrody nie mogą zostać zamienione na inne formy np. pieniężne.
8. Zwycięzca otrzymuje voucher elektroniczny, który uprawnia do skorzystania z nagrody we wskazanym na voucherze terminie. Voucher zawiera również dodatkowe informacje pomocne przy realizacji nagrody.
9. Voucher określa czy nagroda może być przekazana innej osobie.
10. Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny.